Program: BNG

LPM Live Performers Meeting 2016 Amsterdam
Edition XVII May 12nd - 14th 2016 | Amsterdam
Audio Visual Performing Artists Meeting
May, 12th 2016, 3:00 pm | May, 15th 2016, 4:00 am
May 12 - 14, 2016
Tolhuistuin, Amsterdam Netherlands, Amsterdam, Netherlands

Program: BNG

BNG MAIN IMAGE

BNG

AV Performance

Duration: 10 min.

Saturday, 14 May 2016 | 23:00 > 23:10 | TUINZAAL

BNG is an experiment performative composed of two independent projections combined into one unit based on previously prepared reference materials . The soundtrack was composed on the basis of two different scenarios of these projections . The theme of the project is the coexistence and mutual lack of understanding .

BNG jest eksperymentem performatywnym złożonym z dwóch niezależnych projekcji połączonych w jedną całość na podstawie wcześniej przygotowanych materiałów referencyjnych. Ścieżka dźwiękowa została skomponowana na podstawie dwóch odrębnych scenariuszy wspomnianych projekcji. Tematem projektu jest współistnienie i wzajemny brak zrozumienia.

Author